SÄKERHETSGALAN

Årets Säkerhetsprofil

Utmärkelsen Årets Säkerhetsprofil går till en person med ett hängivet intresse för säkerhetsfrågor och som med stort engagemang och gedigen kunskap verkar inom säkerhetsbranschen.

 

Priset, två profiler i ett möte, har ritats av Bengt Narbom och sedan arbetats fram av metallformgivaren Tobias Birgersson på LOD. Det har skurits ut i järnplåt och spissvärtats för att skapa ett robust pris med mjuka former.

Vinnare av Årets Säkerhetsprofil

Anders – Årets Säkerhetsprofil 2019!

Den 10 april utsågs Anders Gidrup till Årets Säkerhetsprofil 2019.

 

Anders Gidrup inte bara andas säkerhet – han lever säkerhet, och han verkar med stor kunskap, hängivenhet, långsiktighet och engagemang för att öka medvetenheten om och vikten av säkerhet. Han har genom strategiskt arbete med operativt fokus drivit hela organisationen framåt, och genom ett systematiskt säkerhetsarbete skapat trygga vårdfastigheter inom Locum. Inom Svenska bandyförbundet, och med stöd till alla föreningar i elitserien, har han tagit risk managementarbetet till nya nivåer. Och, Anders sprider gärna sin djupa säkerhetskunskap vidare till andra, både i Sverige och internationellt.

 

De två andra nominerade var: Siren Hofvander, SecuriTea, och Olle Egerdahl  F-secure.

 

Kristoffer – Årets Säkerhetsprofil 2018!

Den 15 mars utsågs Kristoffer Örstadius till Årets Säkerhetsprofil 2018.

 

Kristoffer Örstadius, DN, satte, som undersökande och prisbelönt journalist på DN, ljuset på och avslöjade 2017 års stora svenska säkerhetsskandal inom Transportstyrelsen och andra myndigheter. Han har med stort engagemang, envishet, nyfikenhet och vass penna visat oss på tydliga brister i de svenska myndigheternas informationssäkerhet och därmed förhoppningsvis skapat jordmån för ett bättre framtida säkerhetsarbete och framför allt en höjd riskmedvetenhet i alla led.

 

De två andra nominerade var: Christina Boman, Uppsala Universitet, och Jonas Lejon, Triop.

 

Anders – Årets Säkerhetsprofil 2016!

Den 20 april utsågs Anders Ygeman till Årets Säkerhetsprofil 2016.

 

Anders Ygeman har under sin tid som inrikesminister lyft fram säkerhetsfrågorna i rampljuset. Han är en tydlig röst som svarar genomtänkt och rakt på medias frågor och därmed skapar trovärdighet och trygghet i en orolig tid.  Anders Ygeman brinner för säkerhet, krisberedskap och ordning och har prisats för att han under både flyktingkris och terrorhot varit närvarande i det offentliga rummet.

 

Grattis Anders, men även stort grattis till de två andra nominerade, Pia Gruvö och Annika Brändström!

Magnus Ranstorp - Vinnare av årets Säkerhetsprofil 2015

Åsa – Årets Säkerhetsprofil 2017!

Den 5 april utsågs Åsa Schwarz till Årets Säkerhetsprofil 2017.

 

Åsa Schwarz har med sin entusiasm och kompetens under en lång tid bidragit till att öka medvetenheten om informationssäkerhet, både hos företag och privatpersoner. Hon har, som marknadschef och säkerhetsexpert vid Knowit, synts flitigt i media under det gångna året – både i intervjuer och genom egna artiklar. Hon är dessutom en av initiativtagarna till Kontrollgruppen och säkerhetskonferensen C2´17, en konferens som lyfter fram kvinnliga säkerhetsexperter. Syftet är att höja informations- och IT-säkerheten och att skapa ”en av världens mest dynamiska säkerhetsarenor”. Åsa Schwarz är en synnerligen god förebild, som med sitt stora engagemang och sin djupa och breda kompetens inom säkerhetsområdet, verkar aktivt för att folkbilda och locka fler till säkerhetsbranschen.

 

De två andra nominerade var: Richard Buske, Sollentuna kommun, och Bengt Berg, Cybercom.

 

Alf – Årets Säkerhetsprofil 2014!

Den 27 mars 2014 utsågs Alf Lundström, Secnet, till Årets Säkerhetsprofil 2014.

 

Juryns motivering: Alfs storhet som säkerhetsman ligger inte enbart i hans långa karriär som informations- och IT-säkerhetschef vid Vattenfall. Alf har vid sidan av sitt ordinarie arbete satsat på och utfört ett storstilat ideellt arbete. Han är grundare av Secnet, engagerad fortbildare och har arbetat ständigt med att höja säkerhetsprofessionens status.

 

Grattis Alf, men även stort grattis till de två andra nominerade,
Per Geijer och Kaj Juhlin!

Alf Lundström - Vinnare av årets Säkerhetsprofil 2014

Magnus – Årets Säkerhetsprofil 2015!

Den 26 mars 2015 utsågs Magnus Ranstorp, Sveriges terrorexpert nummer ett, till Årets Säkerhetsprofil 2015.

 

Juryns motivering: Magnus Ranstorp kombinerar akademisk forskning med en glasklar, insiktsfull och begriplig kommunikationsstil. I sitt arbete är han flitigt anlitad för att i media och andra sammanhang förklara det oförklarliga – terrorismens brutala verklighet. Med stor trovärdighet och pedagogiskt lugn genomför han sin uppgift på ett sätt som skänker trygghet och tillförsikt.

 

Grattis Magnus, men även stort grattis till de två andra nominerade, Björn Eriksson  och Kristina Wååg!

Magnus Ranstorp - Vinnare av årets Säkerhetsprofil 2015

Anne-Marie – Årets Säkerhetsprofil 2012!

Den 20 mars 2012 utsågs Anne-Marie Eklund-Löwinder, Stiftelsen för Infrastruktur .SE till Årets Säkerhetsprofil 2012.

 

Juryns motivering: Anne-Marie är den kompletta säkerhetspersonen med bred och djup kunskap kring IT-säkerhetsfrågorna. Hon är en flitigt anlitad expert inom IT-säkerhetsområdet såväl i Sverige som internationellt. Hon sitter i styrelser för olika intresseföreningar, är anlitad av regeringen som säkerhetsexpert och är en engagerad debattör. Anne-Marie är dessutom en av sju personer i världen som har en så kallad rotnyckel till Internet.

 

Grattis Anne-Marie men även stort grattis till de två andra nominerade, Håkan Borgström och
Magnus Persson!

Anne-Marie Eklund-Löwinder - Vinnare av årets Säkerhetsprofil 2012

Tommy – Årets Säkerhetsprofil 2013!

Den 19 mars 2013 utsågs Tommy Svensson, Svenskt Näringsliv, till Årets Säkerhetsprofil 2013.

 

Juryns motivering: Tommy har under de senaste tjugofem åren varit motorn och den sammanhållande länken svenskt näringsliv säkerhetsarbete, som säkerhetsexpert vid Sveriges Industriförbund. SAF och numera Svenskt Näringsliv. I det arbetet har han oförtröttligt betonat sin tes att säkerhetsarbetet är lönsamt och en stor konkurrensfördel. Teman som han även har betonat i sina böcker.

 

Grattis Tommy, men även stort grattis till de två andra nominerade, Helena Lindberg och  Magnus Lindgren!

Tommy Svensson - Vinnare av årets Säkerhetsprofil 2013

Per – Årets Säkerhetsprofil 2010!

Den 18 mars 2010 utsågs Per Hellqvist, säkerhetsexpert hos Symantec, till Årets Säkerhetsprofil 2010.

 

Juryns motivering: En outtröttlig upplysare om fördelarna och farorna med internet. Med envishet och tålamod står han i förgrunden för att medvetandegöra, förbättra och inspirera alla i sin omgivning – en sann förebild. Per är alltid tillgänglig och redo att göra det obegripliga begripligt.

 

Grattis Per men även stort grattis till de två andra nominerade,
Kjell Tyxhén och Petrus Bolin!

Per Hellqvist - vinnare av årets Säkerhetsprofil 2010

Anders – Årets Säkerhetsprofil 2011!

Den 30 mars 2011 utsågs Anders Danielsson, SÄPO, till Årets Säkerhetsprofil 2011.

 

Juryns motivering: För att rakt, sakligt och konkret ha informerat svenska folket om de problem som säkerhetspolisen bekämpar, utan politiska krusiduller. Som Säpo-chef har Anders Danielsson

målmedvetet arbetat med att göra Säpo mer synligt och tillgängligt."

 

Grattis Anders men även stort grattis till de två andra nominerade,
Ann-Marie Löwinder och Dick Malmlund!

Danielsson - vinnare av årets Säkerhetsprofil 2011

Per – Årets Säkerhetsprofil 2009!

Den 17 mars 2009 utsågs Per Lundkvist, då koncernsäkerhetschef vid Svenska Spel, till Årets Säkerhetsprofil 2009. Det var första gången någonsin som den prestigefyllda utmärkelsen delades ut.

 

Juryns motivering löd: "Per Lundkvist bidrar med sin lågmälda och sympatiska men övertygande entusiasm, sitt passionerade engagemang, sin gedigna kunskap och sitt tydliga kravställande på utbildning och certifiering till kompetenshöjning och kvalitetssäkring av hela branschen. Genom att ställa krav på utbildning och kompetens utvecklas branschens status i samhället.”

 

Grattis Per men även stort grattis till de två andra nominerade,
Agneta Syrén och Per Hellqvist

Per Lundkvist - vinnare av årets Säkerhetsprofil 2009

Årets Säkerhetsprofil

Magnus Ranstorp - Vinnare av årets Säkerhetsprofil 2015

Årets Säkerhetsprofil

Utmärkelsen Årets Säkerhetsprofil går till en person med ett hängivet intresse för säkerhetsfrågor och som med stort engagemang och gedigen kunskap verkar inom säkerhetsbranschen.

 

Priset, två profiler i ett möte, har ritats av Bengt Narbom och sedan arbetats fram av metallformgivaren Tobias Birgersson på LOD. Det har skurits ut i järnplåt och spissvärtats för att skapa ett robust pris med mjuka former.

Årets Säkerhetsprofil

Vinnare av Årets Säkerhetsprofil!

Anders – Årets Säkerhetsprofil 2019!

Kristoffer– Årets Säkerhetsprofil 2018!

Åsa – Årets Säkerhetsprofil 2017!

Magnus Ranstorp - Vinnare av årets Säkerhetsprofil 2015

Anders – Årets Säkerhetsprofil 2016!

Anne-Marie Eklund-Löwinder - Vinnare av årets Säkerhetsprofil 2012

Anne-Marie – Årets Säkerhetsprofil 2012!

Tommy Svensson - Vinnare av årets Säkerhetsprofil 2013

Tommy – Årets Säkerhetsprofil 2013!

Per Hellqvist - vinnare av årets Säkerhetsprofil 2010

Per – Årets Säkerhetsprofil 2010!

Danielsson - vinnare av årets Säkerhetsprofil 2011

Anders – Årets Säkerhetsprofil 2011!

Per Lundkvist - vinnare av årets Säkerhetsprofil 2009

Per – Årets Säkerhetsprofil 2009!

Alf Lundström - Vinnare av årets Säkerhetsprofil 2014

Alf – Årets Säkerhetsprofil 2014

Magnus Ranstorp - Vinnare av årets Säkerhetsprofil 2015

Magnus – Årets Säkerhetsprofil 2015!